Zaopatrujemy Najlepszych!

W produkcji dużej ilości dobrej kiszonki w belach, termin koszenia zielonki jest kluczowym czynnikiem, który maksymalizuje roczny plon. Prawidłowe określenie optymalnego momentu koszenia ma ogromne znaczenie dla jakości i wydajności produkcji paszy dla zwierząt hodowlanych. Firma Agropack™, specjalizująca się w sprzedaży folii do produkcji kiszonek w belach, udziela kilku cennych wskazówek, które pomogą uzyskać najlepsze wyniki.

Kiedy kosimy łąkę?

Termin koszenia zielonki zależy od fazy rozwojowej roślin. Najlepsze wyniki można osiągnąć, kosząc w fazie kłoszenia lub tworzenia wiechy przez dominujące gatunki roślin. W tym momencie rośliny mają najwyższą zawartość energii i składników odżywczych. Koszenie w odpowiednim czasie pozwala roślinom szybko się regenerować i odrosnąć, co przekłada się na maksymalizację rocznego plonu. Ważne jest unikanie opóźnień w koszeniu, gdy rośliny znajdują się już w początkowej fazie kwitnienia. Późniejsze koszenie prowadzi do zmniejszenia wartości odżywczej paszy, ponieważ trawa staje się bardziej włóknista, a zawartość energii spada. W tabeli poniżej przedstawiono wpływ opóźnienia koszenia na straty energetyczne w paszy oraz produkcję mleka u krów i bydła mięsnego.

Jaka jest idealna wysokość koszenia?

Wysokość koszenia powinna być dostosowana do warunków glebowych oraz minimalizować ryzyko zanieczyszczenia runi. Optymalna wysokość koszenia wynosi od 5 do 10 cm. Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze wysokości koszenia. Po pierwsze, zbyt niskie koszenie, zwane „cięciem brzytwą”, może prowadzić do dostawania się zanieczyszczeń do paszy, co z kolei może negatywnie wpływać na zdrowie zwierząt i jakość kiszonki. Dlatego warto używać kosiarek, które są w stanie precyzyjnie kopiować wyniosłości terenu, zapewniając równomierne koszenie na ustalonej wysokości. Odpowiedni dobór sprzętu jest kluczowy dla utrzymania optymalnej wysokości koszenia.

Drugim czynnikiem jest zagęszczalność runi. Gdy koszenie jest zbyt niskie, rośliny mają ograniczoną powierzchnię asymilacyjną, co utrudnia ich szybki wzrost i regenerację. Właściwa wysokość koszenia zapewnia odpowiednią ilość pozostawionych łodyg, które umożliwiają szybkie odrastanie i maksymalizację plonu. Pamiętajmy, że szybkie odrosty po koszeniu mają kluczowe znaczenie dla utrzymania odpowiedniego tempa produkcji kiszonki.

Podsumowując, termin koszenia zielonki i odpowiednia wysokość koszenia są niezwykle istotne dla uzyskania wysokiej jakości kiszonki w belach. Wybór właściwego momentu koszenia, oparty na fazie rozwojowej roślin, pozwoli zachować wysoką zawartość składników odżywczych. Natomiast dopasowanie wysokości koszenia do warunków glebowych i zapewnienie optymalnego zagęszczania runi przyczyni się do maksymalizacji plonu i minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia paszy. Dbanie o te aspekty produkcji kiszonek w belach przyniesie korzyści zarówno w kontekście efektywności hodowli zwierząt, jak i jakości żywienia.