Zaopatrujemy Najlepszych!

Strona główna » Kiszonka z kukurydzy – o czym należy pamiętać

Kiszonka z kukurydzy – o czym należy pamiętać

Po skoszeniu kukurydzy najważniejsze jest, aby dobrze zabezpieczyć zebrany materiał w tzw. pryzmie. Kiszonka musi być zawsze świeża i powinna mieć właściwą temperaturę aby utrzymać dobrą smakowitość krowom mlecznym. Tutaj dowiesz się, na co zwrócić uwagę podczas zbioru kukurydzy.

Rozwój roślin kukurydzy

Kiszonka z kukurydzy jest idealnym surowcem paszowym dla przeżuwaczy jakimi są krowy.

Wysokiej jakości kiszonka z kukurydzy jest smaczna i zwiększa pobranie podstawowej paszy. Łączy w sobie również dobrą zawartość włókna surowego z wysoką zawartością energii. Aby określić optymalny etap dojrzałości rośliny kukurydzy, trzeba znać stan rozwoju na polu. Dojrzewanie następuje w zależności od terminu siewu (odmiany) i pogody.

W zależności od pogody zawartość suchej masy w roślinie może spaść nawet do pół procenta. Dlatego właściwy czas zbiorów jest co roku inny. Celem jest uzyskanie zawartości suchej masy w roślinach kukurydzy na poziomie 30–35%; zawartość suchej masy w kolbie powinna wynosić 50–60%.

Rozwój dojrzałości roślin kukurydzy w trzech etapach:

  1. Dojrzałość mleka
  2. Dojrzałość ciasta
  3. Dojrzałość ziarna

Rozwój dojrzałości roślin kukurydzy

Wskazuje na to rozwój zboża, czyli „linii mlecznej”. Oddziela płynną część ziarna od stałej. Stała część ziarna powinna stanowić połowę lub dwie trzecie ziarna w okresie dojrzałości kiszonkowej (od początku do połowy dojrzałości ciasta). Sucha masa ziarna wynosi wówczas 63–64%, a zawartość suchej masy w tłoku 45–55%. Jednakże, ze względu na różne procesy rozwoju dojrzałości zbóż i resztek roślin, dojrzałość ziarna może być jedynie wskazówką przy ustalaniu optymalnego terminu zbioru kukurydzy na kiszonkę. Powoduje to, że zawartość suchej masy wynosi 30–35% całej rośliny. Odmiany o powolnym rozwoju dojrzałości roślin osiągają maksimum dopiero w zakresie zawartości suchej masy 37–38%.

Wartości docelowe optymalnej kiszonki z kukurydzy

Sucha masa całej rośliny30 – 35%
Surowe białko70 – 90 g/kg suchej masy
Włókno surowe170 – 200 g/kg
laktacja energetyczna nettoponad 6,5 MJ NEL/kg suchej masy
Skrobia i cukier resztkowypowyżej 300g/kg suchej masy
NDF35 – 40% w suchej masie

Właściwy czas na żniwa

Najwięcej korzyści przynosi zbiór na zalecanym etapie „dojrzałości ciasta”.

Szybka fermentacja mlekowa osiągana jest dzięki dobremu zagęszczeniu i zastosowaniu substancji o wystarczającym potencjale fermentacyjnym (skrobia, cukier). Rezultatem jest smaczna i bogata w energię kiszonka z kukurydzy. Odnosi się to również do stosowania heterofermentacyjnego sposobu kiszonki w celu ochrony jej przed tlenowym psuciem powodowanym przez drożdże i pleśnie.

Właściwy czas na żniwa

Co się stanie, jeśli zbiory będą zbyt wczesne?

Zbyt wczesny zbiór prowadzi do niskich plonów. Dodatkowo zmniejsza się zawartość energii. Wysoka utrata właściwości konserwujących może również wystąpić w przypadku sfermentowanej cieczy.

Co się stanie, jeśli żniwa będą za późno?

Późny zbiór powoduje problemy z napełnieniem i zagęszczeniem silosu. Twarde części roślin są trudniejsze do zagęszczenia, dlatego zwiększają ryzyko ponownego nagrzania i powstania pleśni.

Rozwiązania zapewniające doskonałe zbiory

Niższa zawartość suchej masy prowadzi do odcieków i może utrudniać proces zakiszania, co prowadzi do utraty składników odżywczych.

Pomocne jest tutaj zastosowanie biologicznych modyfikatorów do kiszonki. Biologiczny modyfikator do kiszonki przyspiesza obniżenie wartości pH, a co za tym idzie, ogranicza straty składników odżywczych i rozprzestrzenianie się szkodników fermentacyjnych. Jednocześnie heterofermentacyjne bakterie kwasu mlekowego zapewniają dobrą stabilność kiszonki.

Optymalna technologia kiszenia

Długość plew

Optymalna wysokość cięcia mieści się w przedziale 5-8 cm. Przede wszystkim zależy to od poziomu dojrzałości rośliny. Im większa zawartość suchej masy, tym krócej należy pociąć roślinę, aby zapewnić dobre zagęszczenie. Jednakże zbyt mała długość plew niesie ze sobą ryzyko negatywnego wpływu na efekt strukturalny kiszonki z kukurydzy w żwaczu. Należy również sprawdzić ustawienie rozdrabniacza ziarna, ponieważ krowa może strawić tylko ziarna kukurydzy, które zostały uderzone.

Zagęszczanie

Najważniejszą rzeczą podczas kiszenia jest zagęszczenie masy silosowej. Ważne jest tutaj, aby to ciągnik rolkowy, a nie kierowca sieczkarni, wyznaczał prędkość zbioru na polu. Jako wskazówkę należy przyjąć gęstość przechowywania większą niż 550 funtów/suchy materiał na m3 kiszonki. Osiąga się to przez maks. wysokość warstwy zagęszczającej 8-11 cali. Masa pojazdu walcowego powinna stanowić jedną czwartą godzinnego tonażu zbiorów. W przypadku nowoczesnej wydajności cięcia często przydatne jest zastosowanie dwóch wózków rolkowych lub jednoczesne napełnianie dwóch silosów.

Optymalna technologia kiszenia