Zaopatrujemy Najlepszych!

Strona główna » Sianokiszonka w pryzmach czy balotach? Wady i zalety.

Sianokiszonka w pryzmach czy balotach? Wady i zalety.

Sianokiszonka w pryzmach czy balotach? Wady i Zalety obu tych rozwiązań.

Jak składować sianokiszonkę? Lepsza pryzma czy bele?

Pasze objętościowe to podstawowy składnik dawki pokarmowej w żywieniu bydła. Sianokiszonki można konsekrować na dwa sposoby: w pryzmach lub w balotach. Wybierając sposób przechowywania zielonki trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników tj.: koszt jednostkowy, czasochłonność, ilość zbieranej jednorazowo masy, dostępny sprzęt do zbioru i przetwarzania oraz sposób zadawania paszy. Każda metoda obarczona jest pewnymi wadami i należy ją dostosować do potrzeb danego gospodarstwa.

Zalety pryzm:

  • metoda bardziej ekonomiczna, szczególnie opłacalna w dużych gospodarstwach rolnych,

  • mniej pracochłonna i mniej czasochłonna,

  • dobrze sprawdza się na łąkach naturalnych o zróżnicowanej jakości trawy, daje możliwość wymieszania różnej jakości trawy oraz lucerny, co polepsza jakość i wartość sianokiszonki,

  • mniejsze zużycie folii,

  • mniejsze zużycie paliwa poprzez szybsze mieszanie rozdrobnionego materiału w wozie paszowym.
 

Wady pryzm:

  • wymaga dobrej organizacji procesu zbioru w gospodarstwie, cały proces trwa od 2 do 3 dni, bez przerwy,

  • metoda obarczona wysokim ryzykiem pogodowym, zależność od warunków pogodowych w trakcie zbierania i ubijania masy zielonej,

  • straty składników pokarmowych podczas nagniatania np. zanieczyszczenie materiału ziemią z kół ciągnika rolniczego,

  • większe straty przy skarmianiu bydła,

  • z uwagi na wolne tempo wybierania dawek występuje większe ryzyko wystąpienia pleśni
 

Zalety balotów:

  • sprawdza się w mniejszych gospodarstwach, gdzie nie ma bazy magazynowej w postaci silosów,

  • możliwość zbioru w różnych terminach,

  • mniejsza zależność od warunków pogodowych,

  • szybki proces zakiszania, baloty są mocno zbite, dobrze zagęszczone i od razu owinięte siatką, a następnie folią,

  • sianokiszonka mniej podatna na straty, w trakcie skarmiania nie wymaga otwierania silosu i narażania masy na psucie się,

  • łatwiejszy proces zadawania paszy dla krów w oborach lub na pastwiskach, pocięty balot jest łatwiej podzielić w trakcie skarmiania bydła,

  • możliwość segregacji sianokiszonki w zależności od przeznaczenia, rodzaju uprawy, terminu pokosu.

  • mniejsze ryzyko zagrzewania się sianokiszonki w okresie letnim.
 

Wady balotów:

  • metoda wymaga większych nakładów finansowych w gospodarstwie rolnym,

  • bardziej pracochłonna metoda,

  • czasochłonność zwożenia balotów z pola,

  • duża ilość zużytej folii i problem z jej recyklingiem,

  • folia podatna na uszkodzenia podczas zbioru, transportu i magazynowania

Zarówno w przypadku konserwowania masy w pryzmę, jak i w bele można zastosować zakiszacze biologiczno-enzymatyczne. Poprawiają one procesy zakiszania zebranej masy, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie  objętościowej paszy dla krów o najwyższej jakości.

Wybierając sposób zbioru i przechowywania zielonek, należy przeprowadzić kalkulację kosztów oraz dopasować technologię do liczebności posiadanego stada bydła. Każda z metod ma swoich zwolenników.W swojej ofercie posiadamy wszystko, co jest potrzebne do zastosowania obu tych rozwiązań. 

 • Folie do sianokiszonki, 
 • Siatki do bel, 
 • Folie pryzmowe, 
 • Folie podkładowe, 
 • Siatki ochronne na pryzmę, 
 • Worki obciążeniowe, 
 • Taśmy naprawcze 
 • Oraz inne produkty potrzebne do pakowania plonów w gospodarstwie

Zapraszamy do kontaktu oraz na podstronę „Produkty”.

Masz więcej pytań? Zapraszamy do kontaktu!